texts / publishing

Jugoslovenski feminizmi

ur. / eds. Jelena Petrović, Damir Arsenijević

v sodelovanju / in collaboration with: ProFemina (Beograd), Center Grad (Tuzla), 2011

 


 

 

Feminizam – politika jednakosti za sve 

ur. / eds. Jelena Petrović, Damir Arsenijević

v sodelovanju / in collaboration with: ProFemina (Beograd), Center Grad (Tuzla), 2011


 

 

 

 

 

 

 

 

Spol, literatura in kulturni spomin v pojugoslovanskem prostoru  

Gender, literature and cultural memory in the post-Yugoslav space

ur. / eds. Damir Arsenijević, Katja Kobolt, Jelena Petrović, Tanja Velagić

v sodelovanju / in collaboration with: Društvo Mesto žensk (Ljubljana), Publicistično društvo ZAK (Ljubljana), 2009

V zborniku so zbrani prispevki z istoimenskega simpozija, ki se je odvil v okviru 12. Mednarodnega festivala Mesto žensk 2006 v Ljubljani, in dodatni članki. Osredotoča se na nova feministična branja ženske ustvarjalnosti in teoretsko posodobljene intervencije v obstoječe postopke marginalizacije in cenzuriranja literature, ki sprožajo nov val emancipacijske politike ženskega avtorstva, saj vplivajo na povezovalno kulturo pisanja, branja in prevajanja v pojugoslovanskem prostoru.

S soočenjem različnih generacij avtoric, teoretičark in založnic zbornik usmerja pogled na premike, ki potekajo v pojugoslovanski književnosti in širši literaturi znotraj ženskih povezovalnih praks.

Prispevki ne osvetljujejo le iztočnic za depatriarhalizacijo in deetnifikacijo literarnega kanona in kulturnega spomina, saj obravnavajo zlasti nove modele branja in razumevanja literarne produkcije, reprezentacije in kanonizacije po meddisciplinarnem ključu ustvarjanja novih vednosti, ki črpajo iz neudomačenih študij spolov kot novih praks govora, pisanja, vednosti, in ne nazadnje iz vsakdanjega življenja v tem prostoru.

 

Photography by Nada Žgank