lab / education

Prevajalska delavnica: Česa je ime vojna danes?

v sodelovanju / in collaboration with: Grupa Spomenik

Kot del skupnega umetniškega dela v okviru projekta D-Ark Underground v Konjicu, v sklopu Bienala sodobne umetnosti (Konjic/Sarajevo). / Translation workshop which is part of the mutual art piece within the project D-Ark Underground (Konjic), part of Bienniale of Contemporary Art (Konjic/Sarajevo).

Delovno-prevajalska delavnica se je odvijala 9. in 10. 5. 2011 (Ljubljana). / Translation workshop take a place on 9th and 10th May 2011 (Ljubljana).

Več o / More about D-Ark Undergraound

 

 

 

Performans – predavanje / samostojna razstava umetnice Milice Tomić

Lecture – performans / solo exhibition of artist Milica Tomić

v sodelovanju / in col-lab: BOKS_DPU (Ljubljana)

na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (Ljubljana) v sredo, 4. maja 2011, ob 20h.

at Academy of art and design (Ljubljana), Wednesday, 4th May 2011 at 8 pm.

V okviru seminarja ‘Pogoji umetnosti’ bo v sodelovanju z Zavodom MINA (Ljubljana) umetnica Milica Tomić predstavila v formi predavanja in skozi diskusijo:

– fornezični performans Kontejner / forenzic performance Container
– intervencijo v javnem prostoru / public space intervention: One day, instead of one night, a burst of machine-gun fire will flash, if light cannot come otherwise
– aktualni projekt Skupine Spomenik / Spomenik group currrent project: Čega je ime vojna danes? (skupaj z Jeleno Petrović)

Več o projektu Kontejner – Forenzični perofrmans 

Več o projektu One day, instead of one night, a burst of machine-gun fire will flash, if light cannot come otherwise, intervencija v javnem prostoru

Več o umetnici Milici Tomić in Grupi Spomenik